Najnowszy

Nieodpłatne szkolenia dla jednostek niedochodowych

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Teraz masz szansę zgłosić wniosek o szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za uczestnictwo w zajęciach n

Czytaj więcej...

Wsparcie z funduszy UE na szkolenia

admin 05.06.2018

Lista aplikacji, które uzyskają dotację w tym kwartale:

Adaptacja systemu informatycznego grupy KOZIOL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. do obsługi sieci dystrybucyjnej w oparciu o mechanizm B2B

Automatyzacja procesu realizacji usług handlowych pomiędzy Fruitland Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie modelu mobilnego typu B2B

Badania przemysłowe nad mozliwością używania biomasy w postaci gliceryny w silnikach Diesla agregatów prądotwórczych i w oparciu wyniki tych badań budowa elektrowni typu OZE

Budowa i zaimplementowanie od a do Z systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi między Kancelarią Łebkowski Kopczyński Radcowie Prawni sp.j. a jej partnerami biznesowymi

CERES - zaimplementowanie od a do Z systemu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceń, kosztorysów, projektów, dokumentów księgowych, windykacji, bazy i archiwum.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wynalazek pod nazwą: Dyspersyjne ferromagnetyczne tłumiki drgań lekkich konstrukcji inżynierskich.

Działania informacyjno - promocyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2010 r.

Implementacja profesjonalnego integratora B2B umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi|Innowacyjna platforma informacyjna umożliwiająca udostępnianie danych giełdowych i walutowych oraz oferująca usługi ułatwiające podejmowanie decyzji finansowych.

Teleinformatyczny platforma promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych.

iWebFlow - Społecznościowa platforma kooperacji i i integracji działania dla małego biznesu. Usługa wspomagająca workflow, pracę grupową i zarządzanie dokumentami w konwencji Enterprise 2.0

Nowoczesna usługa doradcza poprzez Leasing licencji i urządzeń w celu automatyzacji wymiany informacji pomiędzy Agrainvest a współpracującymi przedsiębiorstwami

Ochrona własności przemysłowej technologii wytwarzania strumienia elektrycznie naładowanego aerozolu o dużej początkowej prędkości strugi do zastosowań agrotechnicznych i dekontaminacyjnych

Zaprojektowanie w pełni nowatorskiego systemu zaawansowanej analizy obrazu mającego zastosowanie w systemach nadzoru przeciwpożarowego obszarów leśnych poprzez realizację prac przemysłowych i rozwojowych

Opracowanie strategii komercjalizacji w skali globalnej dla technologii Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez kompleksowe analizy rynkowo-biznesowe, zabezpieczenie prawne praw własności intelektualnych jak i pełne przygotowanie dokumentacji inwestorskiej dla komercjalizacji tych technologii

Pierwszy w Polsce - innowacyjny, autorski system IT automatyzujący i integrujący procesy biznesowe B2B w branży spedycyjnej pomiędzy Noble Shipping a partnerami biznesowymi

Program Team - projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich, zgodne z wskazanymi w PO IG priorytetami, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce

Pyrzowice.pl - utworzenie internetowej platformy usługowo-informacyjnej dla kompleksowej obsługi klientów linii lotniczych portu lotniczego MPL Katowice w Pyrzowicach.

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych dzięki opracowaniu w pełni nowatorskiego oprogramowania do kompresji i przesyłania danych o statycznych i dynamicznych elementach dokumentów hipertekstowych.

Opracowanie i zaimplementowanie od a do Z platformy internetowej świadczącej kompleksową elektroniczną usługę w zakresie wsparcia projektowania przestrzeni użytkowej w formacie 3 D.

Opracowanie innowacyjnej platformy internetowej umożliwiającej optymalizację podróży kolejowych, spersonalizowany dobór połączeń i Wynajem biletów poprzez Internet oraz urządzenia mobilne.

Wdrożenie zdalnego serwisu przetargowego, którego cechą charakterystyczną jest generator zapytań ofertowych z pre-definiowanymi pozycjami zakupowymi oraz generator ofert.

Stworzenie nowej e-usługi udostępniającej polskim firmom innowacyjne narzędzia informatyczne, pozwalające na wdrożenie prezentacji ich własnej oferty w sieci, ukierunkowanej na interakcję z klientami.

Wdrożenie pierwszej na polskim rynku e-usługi do planowania i zarządzania na bazie rzeczywistych danych rynkowych: finansowym poziomem życia oraz wirtualnymi zobowiązaniami, oszczędnościami i inwestycjami.|Stworzenie platformy umożliwiającej proste i bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu przez osoby starsze oraz rozwój ich kompetencji cyfrowych dzięki innowacyjnemu systemowi filtrowania i prezentacji treści oraz e-learningowi metodą WebQuest

Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych.

Pierwsze uruchomienie i test procesu B2B do automatyzacji kooperacji z kontrahentami oraz zarządzania procesem świadczenia usług przez Kancelarię Adwokacką Jacek Wilk i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Formalne zgłoszenie ochrony patentowejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2007/000035 Fast assignment of adequate neoadjuvant chemotherapy for breast cancer patients based on the identification of constitutional BRCA1 mutations oraz jego polskiego pierwszeństwa P 379827.

Formalne zgłoszenie ochrony własności przemysłowej wynalazku pod nazwą Urządzenie do fotokatalitycznego usuwania lotnych zanieczyszczeń organicznych, nieorganicznych oraz mikroorganizmów zwłaszcza z układu klimatyzacji pojazdów mechanicznych.

Zaimplementowanie od podstaw aplikacji B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych związanych ze składaniem zamówień na asortyment cukierniczy oraz realizacją dostaw przez firmę tortownia.pl

Wdrożenie do produkcji wynalazku pt. Urządzenie do wytwarzania wysoko zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i lub łodygowych, zwłaszcza zaczepiane do ciągnika

Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemną, automatyczną wymianę informacji do obsługi modeli biznesowych zachodzących pomiędzy dostawcami i odbiorcami korporacji Handlowo- Usługowego Mat Instal Karol Kluczewski

Zaimplementowanie od podstaw teleinformatycznego procesu B2B integrującego przekazywanie informacji oraz zarządzanie realizowanymi zadaniami w zakresie prowadzonej działalności|Wdrożenie internetowej platformy dystrybucyjnej klasy B2B w firmie MISTAL dla optymalizacji i automatyzacji efektywności modeli biznesowych z partnerami i kontrahentami.

Wdrożenie nowoczesnego modelu B2B optymalizującego procesy biznesowe dotyczące obrotu towarowego i rozliczeń realizowane przez Wnioskodawcę z klientami handlowymi

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnej technologii produkcji kartuszy z zastosowaniem nowatorskiej konstrukcji form oraz innowacyjnych rozwiązań wtrysku w KARTPOL GROUP Sp. z o.o.

Zaimplementowanie od podstaw modelu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie składania i realizacji zamówień, realizacji zamówień oraz rozliczania kosztów.

Wdrożenie modelu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Wdrożenie procesu klasy b2b w firmie IT-SERVICE Tomasz Wolniak integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie zamówień, realizacji dostaw i usług.

Wprowadzenie nowej produkcji korpusów hydraulicznych, wałków oraz zaworów z wykorzystaniem technologii opartej na samodzielnie skonstruowanej głowicy frezarskiej.

Wsparcie na uzyskanie ochrony prawnejwynalazku - technologia otrzymywania surowców pierwotnych z odpadów PET - w ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.

Wsparcie procesów zarządzania Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Instytucji Wdrażających (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie) – poprzez finansowanie kosztów realizacji 7. i 8. osi priorytetowej PO IG w 2008 roku

Zwiększenie efektywności procesów biznesowych pomiędzy firmą Stal-Bud - Adam Piotr Kowalski a jej partnerami biznesowymi na bazie modelu B2B z usługą SaaS.Tagi:
Losowy

Wyjazdy i panele badawcze

Szkolenia konferencyjne Przez ostatnie 10 lat braliśmy udział w następujących kongresach, szkoleniach a także wyjazdach zagranicznych: Innowacje w technologiach informacyjnych (IIT), 2007, TokioCyfrowe ekosystemy i technologie (DEST), 2008 2. IEEE, ParyżTechnologie komunikacyjne i informacyjne (ISCIT), 2008, DublinKongres

Czytaj więcej...